Februari

 • Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet

  29 januari 2021

  De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert op donderdag 11 februari 2021 om 19.30 uur digitaal.

 • Welzijnsraad vergadert 10 februari digitaal

  29 januari 2021

  De Welzijnsraad vergadert op woensdagavond 10 februari 2021 digitaal. Er wordt onder meer gesproken over het concept beleidsplan openbare orde en veiligheid en over de nieuwe vorm van inkoop voor het sociaal domein. Daarnaast komen de algemene punten aan de orde.

 • Geweld of onveiligheid thuis

  29 januari 2021

  Is er geweld bij u thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig uw huis. U mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als u zich thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is.
  Kijk of u bij iemand terecht kunt, bij voorkeur bij u in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om uw huis te verlaten en krijgt u geen boete.

 • Mantelzorger Annie Gerla

  29 januari 2021

  Mantelzorg is zorg die iemand biedt aan zieke, beperkte of hulpbehoevende familieleden, buren of vrienden. Op een bepaald moment in het leven krijgt iedereen te maken met mantelzorg. Dat kan zijn om zorg te ontvangen of te geven. Mantelzorg is intensief, zeker als het gecombineerd wordt met een baan.

 • De Luisterlijn: altijd beschikbaar!

  29 januari 2021

  In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig.

 • Werkzaamheden N315 Neede Rietmolen

  29 januari 2021

  Provincie Gelderland verbreedt in 2021 de N315 - Haaksbergseweg in Neede tot aan de N18. Daarnaast wordt er een rotonde ter hoogte van Rietmolen aangelegd en het fietspad verlegd en verbreed. Door deze maatregelen gaat de verkeersveiligheid omhoog en stroomt het verkeer beter door. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 maart en 31 juli 2021. Tijdens deze gehele periode is de weg afgesloten voor al het verkeer. Via bebording langs de weg wordt het verkeer omgeleid.

 • Ondernemers: kunnen wij u ergens mee helpen in deze moeilijke tijd?

  04 februari 2021

  Door de coronamaatregelen hebben veel ondernemers het lastig in deze tijd. De steunmaatregelen van de overheid lossen niet alle problemen op. De gemeente Berkelland en de Bedrijvenkring Berkelland willen samen extra hulp aanbieden. Harm ten Hoopen van het team EZ van de gemeente en Michiel Braakman, aanjager Bedrijvenkring Berkelland, maken graag tijd voor u vrij om u te helpen en een luisterend oor te bieden.

 • Achterhoekse cultuurparels in beeld

  05 februari 2021

  De Achterhoek barst van mooie initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed. Daar zijn talloze vrijwilligers bij betrokken die zich vol passie en belangeloos inzetten voor de regio. Dat is niet altijd even zichtbaar, ten onrechte!

 • Actualiseren bomen voor Bijzondere bomenlijst binnen bebouwde kom begonnen

  05 februari 2021

  Medewerkers van het bedrijf Terra Nostra gaan tot half juli 2021 de Bijzondere bomenlijst met zowel gemeentelijke als particuliere bomen actualiseren. Het gaat om de Bijzondere Bomenlijst binnen de bebouwde kommen. Voor de bomen buiten de bebouwde kommen gaat de gemeente dit jaar nog een voorstel doen om de bomenverordening aan te passen.

 • Ondernemers in moeilijkheden

  05 februari 2021

  Op dit moment hebben veel ondernemers het financieel moeilijk. Er zijn signalen dat er ondernemers benaderd worden door, voor hen onbekende, mensen die hen geld willen lenen. Ga hier niet op in, je kunt maar één keer nee zeggen!

 • Persoonlijk energieadvies in coronatijd

  05 februari 2021

  Waar moet ik op letten als ik mijn huis ga isoleren? Welke typen zonnepanelen zijn er? En wat is precies het verschil tussen dubbel glas en HR++ glas? Allemaal vragen die kunnen spelen als u uw huis energiezuiniger of comfortabeler wilt maken. Om zeker te weten dat u de juiste keuzes maakt, wilt u hier een betrouwbaar en onafhankelijk antwoord op.

 • Snoeihout voor paasvuur bewaren?

  05 februari 2021

  De gemeente Berkelland acht de kans dat er dit jaar een paasvuur aangestoken kan worden heel klein. Ondanks dat 4 april nog ver weg is, verwachten wij niet dat de situatie rondom corona dan zodanig veranderd is dat een paasvuur mogelijk is.

 • Verenigingen kunnen weer subsidie aanvragen

  05 februari 2021

  De jaarlijkse subsidieaanvragen voor amateurkunst dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk kunnen worden aangevraagd voor het jaar 2021. Verschillende aanvragen komen al binnen. Voor degenen, die nog niet hebben aangevraagd, is dit even een geheugensteuntje. Aanvragen die na de genoemde termijn worden ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.

 • Medewerkers gladheidbestrijding werken met man en macht

  09 februari 2021

  Uitzonderlijke winterse omstandigheden, daar hebben we op dit moment mee te maken. Sinds afgelopen weekend zijn medewerkers van de gladheidbestrijding non-stop aan het werk om onze doorgaande wegen zo begaanbaar mogelijk te houden. Strooiwagens met sneeuwschuivers verwijderen de sneeuw van de wegen en laten zout achter om gladheid te beperken.

 • Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland

  09 februari 2021

  Een merendeel van de cliënten die in 2019 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via Voormekaar, zijn positief over de kwaliteit van ondersteuning (86%). Dat is één van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die een maatwerkvoorziening via de Wmo of Jeugdhulp hebben ontvangen. Er zijn vragen gesteld over het contact met de aanbieder, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning opgeleverd heeft. Binnenkort zijn op www.gemeenteberkelland.nl alle resultaten van beide onderzoeken te vinden.

 • Volgende week PMD-container lediging in plaats van groene container

  11 februari 2021

  Door de vele sneeuwval heeft de firma Ter Horst deze week de PMD-container (met oranje deksel) niet kunnen legen. De PMD-container wordt nu volgende week geleegd (15 t/m 19 februari). De inzameling vindt plaats op dezelfde dag als u gewend bent. De afvalapp is inmiddels aangepast.

 • Einde waardebonnenactie energiebesparende maatregelen

  12 februari 2021

  Inwoners van de gemeente Berkelland kunnen nog tot en met 31 maart 2021 hun waardebon ter waarde van maximaal € 50,- voor energiebesparende maatregelen verzilveren. Als het maximale budget voor deze actie eerder is behaald, kan de einddatum ook vervroegd worden.

 • Spreekuren Naoberfonds zijn digitaal

  12 februari 2021

  In januari heeft de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds positief geadviseerd over het project Podium Eibergen om concerten op kleine schaal in Berkelland te gaan organiseren. De gemeente heeft het advies overgenomen en subsidie beschikbaar gesteld.

 • Resultaten Schoon Belonen 2020

  12 februari 2021

  Berkelland beloont schoon! Door afval te scheiden en zwerfafval op te ruimen, kunnen verenigingen en scholen geld verdienen. Clubleden en klasgenoten zamelen flesjes en blikjes in en ruimen zwerfafval op, zodat gemeente Berkelland weer een stuk schoner is. De flesjes en blikjes worden netjes gerecycled en dienen zo weer als waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Een win-win situatie!

 • Innovatie: de aquaparker

  12 februari 2021

  In Eibergen wordt hard gewerkt aan de laatste fase van de revitalisering van het centrum. Op dit moment ondergaat de Brink een metamorfose. Aan de kant van Jumbo wordt de laatste hand gelegd aan de rijbaan en de parkeerplaatsen. Dit zijn geen standaard parkeerplaatsen maar hier wordt een nieuwe vinding gebruikt: de aquaparker.

 • Stemmen in andere gemeente

  16 februari 2021

  Bent u op de dag van de verkiezing niet in uw eigen gemeente maar ergens anders in Nederland? Op Bonaire, Sint Eustatius, Saba? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. U kunt uw stempas omzetten in een kiezerspas. Kijk voor de stemlocaties op de website van de gemeente waar u uw stem wilt uitbrengen.

 • Stempas kwijt?

  16 februari 2021

  Om overal in Berkelland te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 3 maart 2021 een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

 • Stemmen bij volmacht

  16 februari 2021

  Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de leden van Tweede Kamer der Staten Generaal gehouden. Misschien verblijft u op 17 maart 2021 in het buitenland en kunt u niet zelf uw stem uitbrengen. Daar kunt u wat aan doen, want het zou jammer zijn als uw stem verloren gaat. Door gebruik te maken van een volmacht kunt u toch uw stem uitbrengen.

 • Met ZOOV Op Maat naar vaccinatielocatie

  16 februari 2021

  Niet alle ouderen kunnen zelfstandig naar een vaccinatielocatie reizen. ZOOV Op Maat biedt de mogelijkheid alle 60-plussers gratis te laten reizen naar een vaccinatielocatie vanaf hun woonadres. Dit geldt voor inwoners uit de gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen komen er aan

  19 februari 2021

  Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. U vindt de aanslag in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus. Dit jaar ziet de aanslag er wat anders uit. GBTwente wil gemeentelijke belastingen persoonlijk en begrijpelijk maken. Daarom heeft GBTwente, met hulp van inwoners, het uiterlijk van onze aanslag vernieuwd. Aan de inhoud is niets veranderd. U ontvangt nog steeds een aanslag voor alle belastingsoorten die voor u gelden.

 • Als de hamer valt

  19 februari 2021

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 16 februari digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland en is terug te kijken. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • College legt kaders voor locatieonderzoek sporthal Ruurlo aan gemeenteraad voor

  23 februari 2021

  Het college stelt de gemeenteraad voor om op 16 maart de kaders vast te stellen voor een onafhankelijk vervolgonderzoek naar de locatie voor een toekomstige sporthal in Ruurlo. Het onderzoek betreft 4 locaties: Nieuwe Weg, De Meene, ’t Rikkenhage (huidige locatie) en Sportpark ’t Rikkelder/VV Ruurlo.
  Het gaat om nieuwbouw van een sporthal met 4 zaaldelen met een bruto vloeroppervlakte van 3.216 m2 en 80 parkeerplaatsen. De commissie Bestuur en Sociaal bespreekt het voorstel op 2 maart.