Actualiseren bomen voor Bijzondere bomenlijst binnen bebouwde kom begonnen

Medewerkers van het bedrijf Terra Nostra gaan tot half juli 2021 de Bijzondere bomenlijst met zowel gemeentelijke als particuliere bomen actualiseren. Het gaat om de Bijzondere Bomenlijst binnen de bebouwde kommen. Voor de bomen buiten de bebouwde kommen gaat de gemeente dit jaar nog een voorstel doen om de bomenverordening aan te passen.

Boomcontrole Terra Nostra

Om te bepalen of er voor een boom wel of geen kapvergunning nodig is, werkt de gemeente Berkelland sinds 2006 met Bijzondere bomenlijsten. De gemeente heeft aan het bedrijf Terra Nostra opdracht gegeven om de ‘Bijzondere bomenlijst’, binnen de bebouwde kom, te actualiseren. De actualisatie geldt voor zowel particuliere bomen als voor gemeentelijke bomen. 

Wanneer vindt de actualisatie plaats?

De werkzaamheden vinden plaats vanaf januari 2021 tot medio juli 2021. In deze periode komen alle bebouwde komgebieden van de gemeente Berkelland aan bod. De bestaande Bijzondere Bomenlijst wordt gecontroleerd en als het nodig is aangevuld. Er kunnen dus bomen aan de lijst worden toegevoegd, maar er kunnen ook bomen van de lijst verwijderd worden.

Wat merkt u van de actualisatie?

Bij het uitvoeren van deze inventarisatiewerkzaamheden is het mogelijk dat u medewerkers van Terra Nostra in oranje gekleurde hesjes door uw straat ziet rijden of lopen. 

Wat gebeurt er met de geactualiseerde gegevens?

Als er een aanpassing van de bestaande Bijzondere Bomenlijst binnen de bebouwde kom noodzakelijk is (een boom wordt aan de lijst toegevoegd of een boom wordt van de lijst verwijderd) krijgt de eigenaar van deze boom (bomen) te zijner tijd hierover een brief. In de brief wordt ook het verdere vervolg toegelicht. Daaruit wordt ook duidelijk of voor de kap van de boom wel of niet een aanvraag voor een kapvergunning moet worden gedaan.