College legt kaders voor locatieonderzoek sporthal Ruurlo aan gemeenteraad voor

Het college stelt de gemeenteraad voor om op 16 maart de kaders vast te stellen voor een onafhankelijk vervolgonderzoek naar de locatie voor een toekomstige sporthal in Ruurlo. Het onderzoek betreft 4 locaties: Nieuwe Weg, De Meene, ’t Rikkenhage (huidige locatie) en Sportpark ’t Rikkelder/VV Ruurlo.
Het gaat om nieuwbouw van een sporthal met 4 zaaldelen met een bruto vloeroppervlakte van 3.216 m2 en 80 parkeerplaatsen. De commissie Bestuur en Sociaal bespreekt het voorstel op 2 maart.

De kaders zijn in een overleg op 18 februari afgestemd met de besturen van de gebruikers van de sporthal, Kinderopvang Avonturijn, de Ruurlose Ondernemersvereniging ROV, Stichting Mooi in Ruurlo, de Stichting Zwembad Ruurlo, een afvaardiging van het onderwijs, sportpark ‘t Rikkelder en VV Ruurlo. 

Een onafhankelijk onderzoek naar 4 locaties

•    Nieuwe Weg
•    De Meene
•    ’t Rikkenhage (huidige locatie)
•    Sportpark ’t Rikkelder/VV Ruurlo
Er zullen 3 (nieuwe) bureaus gevraagd worden een offerte uit te brengen. 

Bij elke locatie worden dezelfde aspecten in beeld gebracht

Het gaat bijvoorbeeld om de ontsluiting, de inpassing, de bereikbaarheid, de exploitatie, de eigendomssituatie, de risico’s, de kosten. Ook zal het onderzoeksbureau de mening van omwonenden peilen en de aandachtspunten die dat oplevert in beeld brengen.

Omwonenden, gebruikers van de accommodatie, huidige exploitant en overige belanghebbenden worden betrokken bij de voorbereiding van besluitvorming

Het raadsvoorstel onderscheidt vier fasen:

1e fase:

In de onderzoeksfase gaat het bureau op zoek naar wat er leeft in de (nabije) omgeving van de locatie (zorgen, aandachtspunten, ideeën, wensen) en andere betrokkenen (zoals sportverenigingen, betrokken schoolbesturen, exploitant huidige sportaccommodaties) en legt dat per locatie vast.

2e fase:

De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn bekend en worden voor een ‘feitencheck’ teruggekoppeld naar de omgeving en degenen die inbreng hebben geleverd in de 1e fase. Dit leidt mogelijk nog tot aanpassing van het onderzoeksrapport.

3e fase (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek):

Het onderzoeksrapport is beschikbaar, inclusief een beeld van de mening van betrokken inwoners en organisaties. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek besluit de gemeenteraad over de vervolgstap.

4e fase:

De gemeenteraad neemt in december 2021 een besluit over de locatie en stelt krediet beschikbaar.

Kosten onderzoek

De kosten voor het aanvullende locatieonderzoek inclusief 1e en 2e fase van de participatie zijn maximaal € 60.000,-.