Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland

Een merendeel van de cliënten die in 2019 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via Voormekaar, zijn positief over de kwaliteit van ondersteuning (86%). Dat is één van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die een maatwerkvoorziening via de Wmo of Jeugdhulp hebben ontvangen. Er zijn vragen gesteld over het contact met de aanbieder, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning opgeleverd heeft. Binnenkort zijn op www.gemeenteberkelland.nl alle resultaten van beide onderzoeken te vinden.

Resultaten Wmo

Zo geeft 81 procent van de respondenten aan dat zij door de geboden ondersteuning beter kunnen doen wat zij willen en positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Verder is 86% van de cliënten binnen de Wmo positief over de kwaliteit van de ondersteuning. De tevredenheid over de gekozen oplossing is in 2019 en 2018 gelijk gebleven, namelijk 85%. Tenslotte komt uit het onderzoek naar voren dat er een daling te zien is in het aantal respondenten dat de ontvangen brief over het genomen besluit duidelijk vindt: van 55% naar 6%. Er is geen aanwijsbare reden voor deze verschuiving, maar we nemen dit signaal serieus. We laten de besluiten aanpassen op taalniveau B1. Op deze manier sluiten de besluiten ook beter aan bij de uitgangspunten van de verordening Sociaal Domein, waarin we in begrijpelijke taal willen communiceren. Hierbij krijgen we ondersteuning van een extern bureau en Stimulansz en laten we inwoners actief meedenken.  

Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten opmerkingen plaatsen over de ondersteuning die zij ontvangen. Veel opmerkingen gingen over het ontvangen ‘luisterend oor’ en het positieve effect dat de ondersteuning ter weeg brengt. Andere feedback ging over minder aantal uren verkregen huishoudelijke hulp. 

Resultaten Jeugd

90% van de respondenten (jongeren en/of ouders) vindt dat ze vaak of altijd goed worden geholpen bij hun vragen of problemen. 85% van deze groep geeft aan dat zij vindt dat de hulpverleners vaak of altijd genoeg kennis hebben om hen te kunnen helpen (vorig jaar was dit 91%). Ook meent 95% dat ze met respect zijn behandeld door de hulpverleners. 
Respondenten konden tenslotte aangeven wat zij vinden dat goed gaat en wat zij als minder goed ervaren. De goede deskundige begeleiding en het luisterend oor werden als positieve feedback teruggegeven. Als verbeterpunten worden communicatie en wachttijden meegegeven. 
Op de vraag of de gemeente snel een beslissing heeft genomen is een daling ten opzichte van vorig jaar te zien (74% 2019, 89% in 2018). Ook het samen tot een oplossing komen, waarvan 83% van de respondenten aangeeft dat dit altijd of vaak gebeurt, is 10% lager dan vorig jaar (93%).
In zijn algemeenheid laten de resultaten van deze cliëntervaringsonderzoeken een lichte daling zien ten opzichte van 2018. Voor nu is het nog te vroeg om daar al bepaalde conclusies aan te kunnen verbinden, maar het vraagt wel om extra aandacht bij de bespreking van de vervolgonderzoeken over 2020. 
Vanaf 2021 vervalt de verplichte vragenlijst voor de Wmo. Gemeenten mogen dan de cliëntervaringsonderzoeken zelf vorm geven, mits de volgende onderwerpen tenminste worden onderzocht: de toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning en het ervaren effect van de ondersteuning op de zelfredzaamheid en participatie. Het loslaten van de verplichte vragenlijst biedt de mogelijkheid om gerichter vragen te stellen. We verwachten hiermee het aantal respondenten te verhogen, waardoor er nog beter inzicht ontstaat in de ervaringen van onze inwoners.