Innovatie: de aquaparker

In Eibergen wordt hard gewerkt aan de laatste fase van de revitalisering van het centrum. Op dit moment ondergaat de Brink een metamorfose. Aan de kant van Jumbo wordt de laatste hand gelegd aan de rijbaan en de parkeerplaatsen. Dit zijn geen standaard parkeerplaatsen maar hier wordt een nieuwe vinding gebruikt: de aquaparker.

centrumplan Eibergen aquaparker in aanbouw

Wethouder Gerjan Teselink:

“Al zijn de plannen voor het hele centrum en ook voor de Brink zo’n 3 jaar geleden gemaakt, we blijven voortdurend kijken naar de opgaves waar we voor staan, zoals klimaatadaptatie. De aquaparker is daar een mooi voorbeeld van. Een echte nieuwe vinding in Nederland die als eerste in het centrum van Eibergen is toegepast. Daarmee combineren we parkeren en groen!

centrumplan Eibergen aquaparker gereed

Mogelijkheden voor bodeminfiltratie en waterberging voor nieuwe bomen

In eerste instantie was het de bedoeling om 18 ‘gewone’ parkeerplaatsen aan te leggen tussen de - toen nog aanwezige - kastanjebomen. Na onderzoek bleek dat deze bomen niet levensvatbaar waren en moesten worden weggehaald. Daardoor moest dit gebiedje opnieuw ingericht worden. Daarbij is niet alleen gekeken naar groeiplaatsverbetering voor de nieuw te planten bomen, maar ook naar de mogelijkheden van bodeminfiltratie en waterberging.

Aquaparker 

De aquaparker-parkeeroplossing levert een bijdrage aan een veranderend klimaat waarin droogte, (extreme) regenval en hittestress een steeds grotere rol gaan spelen. De open structuur van de betonplaat maakt het mogelijk om meer groen toe te voegen in de vorm van bodembedekkers. Dit is niet alleen goed voor de hittestress maar ook voor de biodiversiteit!

Webcam site W.  Lansink