Mantelzorger Annie Gerla

Mantelzorg is zorg die iemand biedt aan zieke, beperkte of hulpbehoevende familieleden, buren of vrienden. Op een bepaald moment in het leven krijgt iedereen te maken met mantelzorg. Dat kan zijn om zorg te ontvangen of te geven. Mantelzorg is intensief, zeker als het gecombineerd wordt met een baan.

Annie Gerla ontvangt cadeautje in de deuropening van haar huis

Op de landelijke Dag van de Mantelzorg ontving Annie en heel veel andere mantelzorgers een klein presentje

Al 20 jaar mantelzorger

Annie Gerla, ze werkt nog 18 uur per week op haar 66-jarige leeftijd. Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk bij Zozijn (mensen met een verstandelijke beperking)past af en toe op de kleinkinderen en is ze mantelzorger voor haar zwager. “Ik denk dat het mij zo eenvoudig afgaat omdat ik het ook graag doe en leuk vind.” Naarmate haar zwager ouder werd, had hij meer hulp nodig. Annie helpt haar zwager bij praktische dingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van kleding, meubels. “Ik heb daar een goed gevoel bij en dat vind ik het belangrijkste bij het mantelzorger zijn.”

Heeft een mantelzorger ook hulp nodig?

In de loop der jaren is er professionele hulp ingeschakeld voor haar zwager. “Ik wil liever geen verzorgende rol op mij nemen. Doordat er professionele hulp is ingeschakeld ben ik ontlast en dat geeft een goed gevoel. Hierdoor kan ik meer schoonzus zijn en mijn zwager ondersteunen op vlakken dat voor mij goed voelt.”

Waardering geeft een goed gevoel!

“Waardering van buiten mijn eigen kring geeft een goed en fijn gevoel. Iedereen heeft van tijd tot tijd een complimentje nodig of dat er waardering wordt uitgesproken.” Annie hoopt dat er meer vrijwilligers/mantelzorgers komen. “Niet alleen voor mijn zwager maar voor iedereen. Je ziet vanzelf of het bij je past en of je er voldoening uit kunt halen. Dit kan ook door af en toe een kopje koffie bij iemand te drinken, samen een wandeling maken, boodschappen doen, noem maar op. De hulpbehoevende is in ieder geval zeer dankbaar.”

Vragen over mantelzorg? Neem contact op met Voormekaar

Heeft u als mantelzorger vragen of bent u op zoek naar andere vormen van ondersteuning? Voormekaar is er voor u. Neem gerust contact op met Voormekaar via 0545-250 300 of mail naar info@voormekaar.net.