Medewerkers gladheidbestrijding werken met man en macht

Uitzonderlijke winterse omstandigheden, daar hebben we op dit moment mee te maken. Sinds afgelopen weekend zijn medewerkers van de gladheidbestrijding non-stop aan het werk om onze doorgaande wegen zo begaanbaar mogelijk te houden. Strooiwagens met sneeuwschuivers verwijderen de sneeuw van de wegen en laten zout achter om gladheid te beperken.

feb 2021 1feb 2021 3feb 2021 4

We hebben 7 strooi eenheden (tractoren en vrachtwagens met sneeuwschuivers en strooiers) die in 3 ploegen werken en momenteel allemaal op de weg zijn. Daarnaast hebben we nog 5 loonwerkbedrijven met elk 2 tractoren of shovels ingehuurd. Zij helpen met het wegschuiven van sneeuwduinen, zodat onze strooiwagens er weer door kunnen. Bijkomend probleem is op dit moment dat zout bij meer dan -10 nauwelijks meer inwerkt op de sneeuwlaag. Door het geringe verkeer (vanwege corona) wordt het zout minder goed ingereden, waardoor het ook nog eens minder effectief is.

A-, B- en C-routes

Onze prioriteit ligt bij de A-route. Dit zijn de wegen met een ontsluitende en verbindende functie. Ook worden de fietspaden, fietstunnels en busroutes meegenomen. 
Daarna volgt de B-route. Daarin zitten alle overige wegen met een ontsluitende functie en de wegen waaraan voorzieningen zoals scholen en zorgcomplexen zijn gevestigd. 
De C-route is aan de beurt als de A- en B-routes zoveel mogelijk sneeuwvrij en niet glad zijn. Binnen deze C-routes geldt de volgende prioriteit:
1.    Centrumgebieden grote parkeerplaatsen, langsparkeerplaatsen, marktterreinen, brandweerterreinen, en rondom voorzieningen zoals huisartsenpraktijken.
2.    Woonstraten binnen de bebouwde kom
3.    Overige wegen buiten de bebouwde kom

Kijk hier voor meer uitleg over de gladheidbestrijding. Er is ook een kaart met daarop de A-, B- en C-routes.

C-route duurt ongeveer een week om sneeuwvrij te maken

Dinsdag en woensdag zijn we zeker nog druk met het bestrijden van de gladheid op de A- en B-routes. We kunnen met de C-routes pas donderdag 11 februari starten. We maken nog wel een voorbehoud, want als we met de C-routes beginnen moeten de A- en B-routes helemaal schoon zijn. Met de C-routes beginnen we binnen de bebouwde kommen. Omdat de sneeuw blijft liggen en de vorst aanhoudt kan het ongeveer een week duren voordat we in Berkelland alle C-routes sneeuwvrij hebben. Als er tenminste geen nieuwe sneeuw meer valt. 

Kortom: we werken er met man en macht aan om alle wegen en straten zo goed mogelijk begaanbaar te krijgen en te houden. We hopen op uw begrip dat het in deze uitzonderlijke situatie de nodige tijd vraagt.