Snoeihout voor paasvuur bewaren?

De gemeente Berkelland acht de kans dat er dit jaar een paasvuur aangestoken kan worden heel klein. Ondanks dat 4 april nog ver weg is, verwachten wij niet dat de situatie rondom corona dan zodanig veranderd is dat een paasvuur mogelijk is.

Paasvuur

Een paasvuur veroorzaakt veelal een samenkomst van een aantal mensen. De verwachting is dat de groepsgroottes de komende tijd nog heel klein moeten blijven. Ook moeten de reisbewegingen voorlopig tot een minimum beperkt blijven. Dit is niet in overeenstemming met de gedachte achter het paasvuur, namelijk een gezellig samenzijn.

We willen voorkomen dat inwoners wederom met hoge kosten of veel snoeihout blijven zitten. Daarom willen we wijzen op de mogelijkheid de paasbult met een melding snoeihoutverbranding vóór 15 maart aan te steken. De melding moet voor 1 maart bij de gemeente zijn gedaan. 

Mocht met Pasen de paasbult niet aangestoken mogen worden, dan moet het wederom blijven liggen tot het broedseizoen is afgelopen op 15 juli. Of de bult moet versnipperd worden, wat kosten met zich meebrengt.