Spreekuren Naoberfonds zijn digitaal

In januari heeft de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds positief geadviseerd over het project Podium Eibergen om concerten op kleine schaal in Berkelland te gaan organiseren. De gemeente heeft het advies overgenomen en subsidie beschikbaar gesteld.

Logo Naoberfonds

Kijk voor filmpjes over gehonoreerde projecten ook eens op de facebookpagina van het Berkellands Naoberfonds

Spreekuur ideeëndokter Johan Godschalk digitaal

Heeft u ideeën voor een mooi project, dat goed is voor de leefbaarheid, draagvlak heeft in de buurt, vernieuwend en duurzaam is en waaraan veel inwoners meewerken, bezoek dan het (digitale) spreekuur van de ideeëndokter. In overleg met hem kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het Berkellands Naoberfonds. Johan Godschalk is elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch en via de mail bereikbaar voor een digitaal spreekuur. Graag op afspraak zodat hij voldoende tijd voor iedereen kan inplannen. U kunt contact met hem opnemen via mailadres johangodschalk@hotmail.com.