Stemmen bij volmacht

Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de leden van Tweede Kamer der Staten Generaal gehouden. Misschien verblijft u op 17 maart 2021 in het buitenland en kunt u niet zelf uw stem uitbrengen. Daar kunt u wat aan doen, want het zou jammer zijn als uw stem verloren gaat. Door gebruik te maken van een volmacht kunt u toch uw stem uitbrengen.

Stembiljet met rood potlood

Er zijn 2 vormen van volmacht: de onderhandse en de schriftelijke

Een gemachtigde kan alleen namens u stemmen op het moment dat hij of zij ook zelf stemt. Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
Let op: Legitimatie is verplicht bij de verkiezingen. Brengt u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet alleen het volmachtbewijs, maar ook een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever aan de stembureauleden! Ook kunt u het origineel van het legitimatiebewijs tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan hoeft u niet in te leveren.

Let op: maximaal 3 volmachten en legitimatie verplicht!


Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit, dan heeft de gemeente de identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd.

Machtiging door overdracht stem(plus)pas

De onderhandse volmacht is een relatief eenvoudige manier om iemand anders, die ook in de gemeente Berkelland staat ingeschreven, namens u te laten stemmen. U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stem(plus)pas volledig invullen. U draagt de stempas én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over aan een voor u vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekenen zowel u als de gemachtigde het volmachtbewijs. U kunt nog tot op de dag van de verkiezingen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Schriftelijke aanvraag

Als u bijvoorbeeld al in het buitenland verblijft op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, kunt u uw volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In zo’n geval kunt u het wel schriftelijk van tevoren regelen. 

U kunt deze tot uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur ook schriftelijk of digitaal met DigiD aanvragen. Meer informatie over stemmen bij volmacht 

U moet op 1 februari 2021 in de gemeente Berkelland wonen en in de Berkellandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staan. Degene die zich bereid heeft verklaard om als gemachtigde op te treden, moet ook op 1 februari 2021 in Nederland wonen en in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staan. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Vragen?

Bel gerust als u nog vragen hebt over het stemmen per volmacht: 0545-250 250. Voor overige informatie over deze verkiezing kunt u kijken op www.elkestemtelt.nl