Verenigingen kunnen weer subsidie aanvragen

De jaarlijkse subsidieaanvragen voor amateurkunst dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk kunnen worden aangevraagd voor het jaar 2021. Verschillende aanvragen komen al binnen. Voor degenen, die nog niet hebben aangevraagd, is dit even een geheugensteuntje. Aanvragen die na de genoemde termijn worden ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.

subsidie

Subsidieaanvragen amateurkunst dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport, vormings- en ontwikkelingswerk indienen vóór 1 april 2021

Subsidieaanvragen voor de grotere jaarlijkse (begrotingspost) subsidies indienen vóór 1 oktober 2021

De jaarlijkse subsidieaanvragen voor musea, historische verenigingen, zwembaden, Wmo-gerelateerde organisaties, overkoepelende muziekorganisaties, bibliotheek en andere organisaties die een groot bedrag aan subsidie aanvragen, kunnen vóór 1 oktober 2021 hun subsidieverzoek voor 2022 indienen. Verschillende aanvragen komen al binnen. Voor degenen, die nog niet hebben aangevraagd, is dit even een geheugensteuntje. Aanvragen die na de genoemde termijn worden ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.

Subsidieaanvragen voor evenementen en kleinschalige activiteiten kunnen voor 2021 niet meer worden ingediend. De subsidieaanvragen voor 2022 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2021 worden ingediend.

‘E-dienst’

De subsidieaanvraag dient u in via een zogenaamde ‘E- dienst’. 
Vanaf 2021 geldt dit ook voor de grotere jaarlijkse (begrotingspost)subsidies.
U vindt de E-dienst op www.gemeenteberkelland.nl onder het kopje ‘Meer’ bij de subsidies. Klik door naar de categorie waar u onder valt en vul het formulier in. Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?

‘E-herkenning’

Als u voor uw vereniging subsidie wilt aanvragen, kan dit via DigiD, maar dan bent u de aanvrager. Beter is het, om via E-herkenning aan te vragen, op naam van de vereniging waarvoor u de aanvraag indient. Uw vereniging dient wel vooraf deze E-herkenning digitaal te regelen, bijvoorbeeld via www.eherkenningaanvragen.nl/aanvragen.
Voor de grotere jaarlijkse subsidies heeft E-herkenning sterk de voorkeur. 

Beoordeling aanvragen

De beoordeling van de aanvragen vindt zo snel mogelijk na indiening, maar uiterlijk vóór eind april 2021 plaats. Bij de grotere jaarlijkse (begrotingspost)subsidies zal dit in principe vóór het einde van het jaar zijn. Daarbij wordt geoordeeld aan de hand van de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’, ‘subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020’.

Vragen?

Bel 0545-250 250 of mail naar subsidiebureau@gemeenteberkelland.nl.

Let op! Indienen subsidieaanvragen voor grotere jaarlijkse subsidies (begrotingspostsubsidies) gaat vanaf dit jaar ook via de E-dienst
De grotere jaarlijkse subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 van het subsidiejaar worden ingediend. Vanaf dit jaar voor het eerst ook via de ‘E-dienst’.