Welzijnsraad vergadert 10 februari digitaal

De Welzijnsraad vergadert op woensdagavond 10 februari 2021 digitaal. Er wordt onder meer gesproken over het concept beleidsplan openbare orde en veiligheid en over de nieuwe vorm van inkoop voor het sociaal domein. Daarnaast komen de algemene punten aan de orde.

Melden onderwerpen

Wilt u een bepaald onderwerp naar voren brengen, dan kan dat per e-mail aan welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Wat doet de Welzijnsraad?

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.