12 woningen op locatie Hartgerink in Eibergen

Brink Eibergen B.V. wil 12 woningen realiseren op de locatie Hartgerink aan de Bronbeekstraat 15 in Eibergen. Het gaat om vier starterswoningen, drie levensloopgeschikte woningen, vier twee-onder-een kap woningen en één vrijstaande woning. Het college wil meewerken aan het verzoek en gaat in overleg met de ontwikkelaar het plan verder uitwerken.

Wethouder Maikel van der Neut: “We zijn volop bezig ruimte te maken voor woningbouw. Dit is het eerste plan in Eibergen dat we bekend kunnen maken. Andere plannen zullen volgen. Ik ben blij met deze ontwikkeling, waar we een leegstaande plek in een wijk kunnen weghalen en woningen kunnen toevoegen.”

De gemeente Berkelland ziet de komende jaren ruimte voor 175 woningen in Eibergen, waarvan ongeveer 80 koopwoningen. Er wordt daarbij voorrang gegeven aan leegstaande locaties in de kern, die we transformatielocaties noemen. De locatie Hartgerink ligt midden in een bestaande woonwijk en staat al jaren leeg. Het heeft momenteel een negatieve invloed op het straatbeeld.

Bij de inrichting van de locatie met woningen is rekening gehouden met de gevarieerde woningbehoefte in Eibergen. Er komen woningen voor starters, ouderen en gezinnen. In de Bronbeekstraat komen vier twee-onder-een kap woningen en een vrijstaande woning. Aan de Doktersbleek komen vier starterswoningen en drie levensloopgeschikte woningen. Dit past in beide straten bij de woningen die er momenteel al staan.

hartegrink