Gemeenteraad vergadert 18 januari 2021 om 19.30 uur

Op 18 januari a.s. om 19.30 uur vindt er een extra raadsvergadering plaats in verband met de voordracht voor de benoeming van mevrouw G.P.L. ter Denge tot wethouder. Zij is de beoogde opvolger van wethouder mevrouw M. van Haaren.

Op basis van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming etc. vindt de voordracht plaats in de vergadering van 18 januari. De geheime stemming over de benoeming gaat daarna per brief. In de vergadering van 19 januari a.s. worden de schriftelijk uitgebrachte stemmen geteld en wordt het voorstel tot benoeming verder behandeld door de raad.

In verband met het coronavirus vindt de vergadering plaats via de digitale weg.

Op de agenda staat onder andere:
•    Vragenhalfuur
•    Spreekgelegenheid voor het publiek *)
•    Voordracht wethouder – Onderzoek geloofsbrieven

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid voor inspreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mailbericht met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. 
Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545–250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering vijf minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl. > Raad & Commissies.
Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Raadsvergadering live via internet

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland