College positief over verzoek nieuwbouw voor Stichting Estinea in Eibergen

Stichting Estinea wil verhuizen naar één goede woonlocatie met dagbestedingsruimte voor haar cliënten in de gemeente Berkelland. Naar aanleiding van deze concrete vraag zijn ProWonen, Promako Ontwikkeling en Stichting Estinea een samenwerking aangegaan voor de realisatie van een gebouw met 28 appartementen, 4 gezamenlijke ruimtes en ruimte voor dagbesteding aan de Beltrumseweg 5 in Eibergen. Om enige zekerheid te kunnen bieden over de haalbaarheid van de beoogde invulling, is het college van B&W verzocht aan te geven of zij in principe bereid is om medewerking te verlenen. Het college staat positief tegenover dit verzoek.

Redenen voor nieuwbouw

Estinea biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft een concrete huisvestingsvraag ontvangen voor een groep van 6 à 7 jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Voor deze groep jongeren is er op dit moment geen goede woonplek in de gemeente Berkelland. Hierdoor moeten de jongeren, wanneer het thuis wonen niet meer gaat, ver van hun ouders en netwerk af gaan wonen. Dit is voor zowel de jongeren als ouders geen gewenste situatie. 

Verder heeft Estinea in Neede en Eibergen 2 kleine woonlocaties en een locatie voor dagbesteding. De cliënten die hier nu wonen en werken krijgen ook een nieuwe plek in het gebouw aan de Beltrumseweg.

Principebesluit

De ontwikkelaar wil weten of de ontwikkeling wenselijk en planologisch mogelijk is. Daarom heeft hij gevraagd of de gemeente medewerking wil verlenen aan de ontwikkeling. Dat kan door het vragen om een principebesluit. In zo’n principebesluit laat de gemeente weten hoe zij tegen die ontwikkeling aankijkt. Het college staat positief tegenover het verzoek. Het voornemen past binnen de uitgangspunten van het Kader Woonzorg Initiatieven Berkelland en is ruimtelijk en stedenbouwkundig inpasbaar. 
Wethouder Van der Neut: “Ik kijk met vertrouwen naar ProWonen, Stichting Estinea en de ontwikkelaar en de plannen die ze in Eibergen willen realiseren. De schetsen sluiten goed aan op de woonwensen van mensen met een beperking. Een plek waar de toekomstige bewoners zich thuis zullen voelen!” 

Vervolg

ProWonen, Promako (verbonden aan aannemersbedrijf Kormelink) en Stichting Estinea werken het plan verder uit. Dat doen zij na het informeren van omwonenden. Het plan wordt ook in samenspraak met hen verder uitgewerkt. In de samenwerking zorgt Promako Ontwikkeling voor de realisatie van het plan. Vervolgens wordt het gebouw overgenomen door ProWonen. ProWonen verhuurt het gebouw aan Stichting Estinea.