Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Wij willen graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via een steekproef vragen we inwoners deze week om mee te doen met ons ervaringsonderzoek over 2020.

Heeft u vorig jaar ondersteuning of zorg ontvangen via de gemeente/Voormekaar?

Dan kan het zijn dat u een brief heeft ontvangen om (anoniem) mee te doen met ons ervaringsonderzoek. Vul de vragenlijst in en geef aan wat u vindt: wat gaat goed en wat kan beter? Wij hopen dat iedereen die is benaderd voor ons onderzoek, de vragenlijst invult. Dat helpt ons om de manier waarop wij ons werk doen, zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeftes die er leven.

Onderzoeksbureau BMC voert namens de gemeente Berkelland het onderzoek uit

De uitkomsten worden in dit najaar bekend gemaakt via Berkelbericht en www.waarstaatjegemeente.nl.