Militaire oefening 12 juni

Het ministerie van Defensie houdt van 12 tot en met 18 juni 2021 een oefening. De oefening speelt zich af in delen van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er doen 90 militairen en 35 diverse voertuigen mee.

Het doel van de oefening

De afdeling Artillerie zorgt voor artillerieondersteuning aan de eenheden in het veld. Zij oefenen hun procedures. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Ze gebruik wegen en terreinen

De eenheid oefent op het militaire oefenterrein bij ’t Harde en in het genoemde gebied.  De eenheid verdeelt zich over het hele oefengebied en vermijdt daarbij de bebouwde kom. Willen ze iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van te voren toestemming aan de eigenaren/beheerders. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

Extra aandacht voor COVID-19

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector. Ze is daarom deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen. Daardoor kunnen ze de noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving en de reeds opgedragen missies uitvoeren.

Ondanks de vrijstelling treedt militair personeel zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid).

Heeft u schade?

Is er toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 030-2180420.