Ode aan het Landschap

In 2021 wordt er door heel Nederland een ‘ode’ uitgebracht aan het Nederlandse landschap. De Achterhoek neemt als regio via Stichting Achterhoek Toerisme deel aan dit van oorsprong toeristische themajaar. Berkelland probeert op lokaal niveau ook aan te haken op het themajaar door verschillende lokale activiteiten, evenementen en producten met elkaar, de inwoners en het landschap te verbinden.

Een ode aan het Nederlandse landschap

Afgelopen april is 2021 door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) omgedoopt tot het landelijke themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’. Doel van het themajaar is om natuur en cultuur met elkaar te verbinden en de bezoeker op een andere manier naar het Nederlandse landschap te laten kijken. De Achterhoek is een van de regio’s die mee doet aan dit toeristische themajaar. Stichting Achterhoek Toerisme coördineert dit themajaar voor de Achterhoek. 

Het landschap van Berkelland 

De gemeente Berkelland ziet het themajaar als een uitgelezen kans om ook op lokaal niveau op een positieve manier meer aandacht te vragen voor het bijzondere landschap van Berkelland. Om hier een bijdrage aan te leveren, probeert de gemeente samen met inwoners, verschillende (recreatie)ondernemers, natuurliefhebbers, agrariërs en andere grondeigenaren op lokaal niveau aandacht te besteden aan het themajaar. Dat gebeurt door extra aandacht te vragen voor bestaande en nieuwe activiteiten waarin het Berkellandse landschap centraal staat.

Wethouder Gerda ter Denge: “Door deze activiteiten, door evenementen en producten willen we inwoners en ondernemers nog meer bewust te maken van dit veelzijdige landschap. En verwachten wij dat er met andere ogen gekeken wordt naar deze parels dichtbij huis met het besef: Berkelland is een prachtige plek waar het ook nog eens prettig wonen, leven en werken is!”

Aanmelden van lokale initiatieven

Om te laten zien welke lokale initiatieven verbonden zijn aan het themajaar heeft Berkelland een beeldmerk ontworpen die door initiatiefnemers gebruikt kan worden in communicatie-uitingen. De gemeente komt graag met inwoners, organisatoren en andere betrokkenen in contact die activiteiten organiseren of producten aanbieden die passen binnen het themajaar of leuke en inspirerende ideeën hebben binnen de samenleving om via het themajaar aandacht te vragen voor het bijzondere landschap. Er kan hiervoor contact worden opgenomen met mevrouw N. Höfkes (opdrachtgever toerisme en recreatie) van de gemeente Berkelland via n.hofkes@gemeenteberkelland.nl. 

LOGO ODE