Snoeien van hagen

Het is tijd voor het snoeien van hagen. In mei is vaak het broedseizoen van vogels nog in volle gang, en groeit ook de haag nog volop. Medio juni is de eerste begroeiing van hagen meestal voltooid.

haag in een straat

De gemeente Berkelland heeft meer dan 25.000 m2 hagen in de openbare ruimte. Het snoeien is dan ook een grote klus die voor een groot deel uitgevoerd wordt door eigen medewerkers van de buitendienst. We beginnen hier half juni mee, en het streven is om eind juli alle hagen gesnoeid te hebben. De tweede snoeironde is in oktober.