Speelveld Vogelenzangstraat wordt aangepakt

Op de speelplek aan de Vogelenzangstraat in Eibergen heeft de afgelopen periode geruime tijd water gestaan. Dit was niet de bedoeling. Een aannemer voert de komende weken aanpassingen uit. Ondertussen wordt met bewoners en kinderen uit de buurt gekeken naar de toekomstige invulling van dit speelveld.

Speelveld Vogelenzangstraat

Deel van het speelveld moet dienen als tijdelijke opvang regenwater

In 2019 en 2020 zijn een flink aantal straten uit de naastgelegen woonwijk opnieuw ingericht. In de gesprekken met de buurt kwam naar voren dat er bij flinke regenperiodes op een aantal plekken in de wijk sprake was van wateroverlast. Om dit aan te pakken is een apart regenwaterriool aangelegd die uitstroomt op het speelveld. Een deel van het speelveld is afgegraven en ingericht als wadi zodat deze bij periodes van flinke regenval kan dienen als tijdelijke opvang van regenwater. In de drogere periodes kan dit deel worden gebruikt als trapveldje. 

Alleen bij langere periodes flinke regenval mag er korte tijd water staan 

De afwatering van de wadi werkte niet zoals het hoort. Dit had verschillende oorzaken. Er worden nu diverse aanpassingen gedaan, zodat er in de toekomst alleen bij langere periodes van flinke regenval in de wadi maar kort water staat. Na de aanpassingen wordt er gras op het trapveldje ingezaaid. Als dit goed is dichtgegroeid kan er weer gespeeld worden.

Met bewoners en kinderen uit de buurt kijken naar verdere invulling speelveld

Bewegen in de openbare ruimte voor jong en oud is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Daarom kijken we met de bewoners en de kinderen uit de buurt naar de toekomstige invulling van dit speelveld (en nog twee andere veldjes in de wijk). De buurt heeft hier inmiddels een brief over ontvangen. 

Inspelen op klimaatverandering ook bij speelveldjes

De gemeente vindt het belangrijk om voorzieningen te treffen voor de veranderende klimaatsituatie. We hebben vaker te maken met extreme regenval en langere droge periodes. Met het aanleggen van onder andere wadi’s kunnen we water in droge periodes langer vasthouden in het gebied, waardoor de bodem minder snel verdroogt. Dit betrekken we ook bij de aanleg van speelveldjes.