Welzijnsraad vergadert 9 juni 2021 digitaal

Op woensdagavond 9 juni 2021 vergadert de Welzijnsraad digitaal.

Onderwerpen in de vergadering

In juni wordt onder meer gesproken over het koploperstraject OCO en de doorontwikkeling bij Voormekaar. Daarnaast komen de algemene punten aan de orde.

Melden onderwerpen

Als u een bepaald onderwerp naar voren wilt brengen, dan kan dat via e-mail: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Wat doet de Welzijnsraad

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk dan op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.