Commissie Bestuur en Sociaal vergadert op 30 maart

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 30 maart. De vergadering van de raadscommissie Ruimte van 31 maart vervalt. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen online plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 30 maart, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Coronacrisis en maatregelen 
o    Nieuwe algemene plaatselijke verordening 2021 (Apv)
o    Beleidskader Preventie 2021-2025
o    Beeldvormende discussie leges en belastingen

Inspreken

Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies.

Commissievergaderingen live via internet

U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.