Informatieavond windenergie

Op 6 april tweede informatieavond over windenergie in Berkelland. Initiatieven voor grootschalige windturbines moeten in Berkelland voldoen aan het beleid Ruimtelijk Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE). De gemeenteraad wil het RODE-beleid herijken om windinitiatieven goed te kunnen beoordelen.

logo energieneutraal

U kunt zich vooraf aanmelden via e-mail of telefoon

De herijking is op 10 maart gestart met een digitale informatieavond voor raadsleden en genodigden. Op 6 april om 19.30 uur vervolgen wij het programma met de sprekers die op 10 maart vanwege tijdgebrek niet aan bod zijn gekomen. Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens deze digitale avond mee te kijken. Vooraf kunt u zich hiervoor aanmelden via info@gemeenteberkelland.nl of via 0545-250 250.

Programma op 6 april

Net als op 10 maart gaat het op deze avond vooral om te informeren over windenergie en de effecten ervan. Experts lichten in een korte presentatie verschillende onderwerpen toe. De vragen die door de experts beantwoord worden zijn:

  • Hoe zit het met techniek, hoogtes en opbrengsten van wind op land?
  • Welke lokale voorwaarden kan een gemeente stellen?

Op 21 april vervolgen wij de herijking met een oordeelsvormende avond, waarin de gemeenteraad zich laat informeren over de keuzemogelijkheden voor windenergie. En na de oordeelsvormende fase zal een besluit van de gemeenteraad volgen over de herijking van het RODE-beleid.

Informatie te vinden op www.gemeenteberkelland.nl > herijking RODE

De informatieavond van 10 maart is op video terug te kijken op de website van de gemeente. Hier plaatsen we ook alle presentaties van de experts en achtergrondinformatie. Deze onderwerpen zijn op 10 maart al aan bod geweest:

  • Wat is nu de stand van zaken bij zon op land, zon op dak en wind op land in Berkelland?
  • Welke effecten heeft windenergie op landschap, gezondheid en natuur?

Meld u vóór 6 april aan als u voor het eerst wilt meekijken

Raadsleden en overige genodigden zijn op de avond in gesprek met de experts. De hele avond verloopt online. Het is voor u als geïnteresseerde mogelijk om de expertavond als publiek bij te wonen via een digitale videoverbinding. U moet zich hiervoor aanmelden. De gemeente stuurt u dan een link naar de videostream. Aanmelden kan via info@gemeenteberkelland.nl of via 0545-250 250. Let op: Als u zich al had aangemeld voor de 10e maart hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. U krijgt op 6 april automatisch de link toegestuurd.