Informerende avond windenergie

Op 10 maart 2021 om 19.30 uur is er een digitale informerende avond over windenergie voor raadsleden en genodigden. Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens deze digitale avond mee te kijken. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

logo Berkelland energieneutraal

Initiatieven voor grootschalige windturbines moeten in Berkelland voldoen aan het beleid Ruimtelijk Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE). De gemeenteraad wil het RODE-beleid herijken om windinitiatieven goed te kunnen beoordelen.

Digitale informerende avond voor raadsleden en genodigden

Op deze avond gaat het vooral om te informeren over windenergie en de effecten ervan. De gemeente nodigt experts uit om in een korte presentatie verschillende onderwerpen toe te lichten. De vragen die door de experts beantwoord worden zijn:

  • Wat is nu de stand van zaken bij zon op land, zon op dak en wind op land in Berkelland?
  • Welke effecten heeft windenergie op landschap, gezondheid en natuur?
  • Hoe zit het met techniek, hoogtes en opbrengsten van wind op land?
  • Welke lokale voorwaarden kan een gemeente stellen?

Op 6 april vervolgen wij de herijking met een oordeelsvormende avond, waarin de gemeenteraad zich laat informeren over de keuzemogelijkheden voor windenergie. En na de oordeelsvormende fase zal een besluit van de gemeenteraad volgen over de herijking van het RODE-beleid.

Meld u voor 8 maart aan voor de informatieavond

Raadsleden en overige genodigden zijn op de avond in gesprek met de experts. De hele avond verloopt online. Het is voor u als geïnteresseerde mogelijk om de expertavond als publiek bij te wonen via een digitale videoverbinding. U moet zich hiervoor aanmelden. De gemeente stuurt u dan een link naar de videostream. Aanmelden kan via email info@gemeenteberkelland.nl of via 0545-250 250.