Kavels Haarlo te koop

De gemeente Berkelland verkoopt 3 kavels in Haarlo op locatie De Garve.
De kavels zijn gelegen aan De Pas, de woonwijk aan de Borculose kant van Haarlo.

 

De wijk is ter plaatse ruimtelijk opgezet met aandacht voor groen en waterberging

De gemeente geeft nu de laatste 3 kavels in deze wijk uit, in het kader van particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de koper in eigen opdracht een woning op de kavel bouwt. We verwachten dat er woningen worden gebouwd die levensloopbestendig zijn.

Er zijn 3 kavels voor vrijstaande woningen

De kavels hebben een omvang van 400 m2 tot 518 m2 en zijn bedoeld voor vrijstaande woningen. Aan de voorzijde bevindt zich een stuk openbaar groen met bomen en waterberging. Verder grenzen de kavels aan de noord-, oost- en zuidzijde aan bestaande woonbebouwing, aan de westzijde bevindt het buitengebied. 

Meer informatie over de procedure

Meer informatie over de procedure van de verkoop vindt u hier. Ook vindt u er een inschrijfformulier. De inschrijving start op 31 maart aanstaande en u kunt u inschrijven voor een kavel tot en met 16 april 2021. Daarna vindt een loting plaats door de notaris.