Samen d’ran met duurzame zonne-energie!

Onder het motto samen d’ran werken de gemeenten in de Achterhoek hard aan de duurzame ambitie energieneutraal te worden. Iedere inwoner kan hieraan zijn eigen steentje bijdragen, bijvoorbeeld door met eigen zonnepanelen stroom op te wekken. Agem Energieloket haakt hierop aan met een collectieve inkoopactie voor particuliere woningbezitters onder de noemer Achterhoekse Zonactie.

Zonne actie Facebook

Anders dan bij andere collectieve inkoopacties zit u bij de Achterhoekse Zonactie niet vast aan standaardpakketten, maar kunt u uiteindelijk zelf bepalen welke zonnepanelen en welk aantal u laat installeren. Het advies van de installateur speelt daarbij natuurlijk wel een belangrijke rol. Uw wensen moeten immers wel praktisch uitvoerbaar zijn. Deelnemen aan Achterhoekse Zonactie kan tot 1 juni 2021. Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.agem.nl/zonactie.