Veel gebruik asbestverwijdering

De sanering van de asbestdaken vinden we als gemeente erg belangrijk. Daarom tekent wethouder Maikel van der Neut deze maand een landelijke samenwerkingsovereenkomst met de minister.

Verwijderen asbest van een schuur

Wethouder Maikel van der Neut: “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een logische vervolgstap, naast de mogelijkheden die we al bieden om de sanering van asbest voor inwoners makkelijker te maken. Doordat we nu rechtstreeks in gesprek komen met de minister, kunnen we onderwerpen zoals vereenvoudiging van sanering van asbestdaken extra onder de aandacht brengen.”

Gratis pakket met beschermingsmiddelen voor verwijderen asbestdak en gratis storten asbest

Voor eigenaren met gebouwen met een dakoppervlak tot 35 m² is een gratis pakket met beschermingsmiddelen voor het verwijderen van het asbestdak beschikbaar. Hier hebben inmiddels al rond de 25 inwoners gebruik van gemaakt. We krijgen van inwoners de reactie terug ‘dat het een mooi en compleet pakket is, dat zorgt voor een veilige en vlotte sanering’.

U kunt het pakket op het gemeentehuis afhalen als u het bericht van de gemeente laat zien met het ‘akkoord’ op de (verplichte) sloopmelding. Ook kunt u de verwijderde asbest eenmalig (max. 35 m²) gratis brengen bij Sturris in Ruurlo of Nienhuis in Rietmolen. Ook daar moet u het bericht van de gemeente laten zien.

Eerste subsidies voor verwijdering asbestdak toegekend

Inmiddels hebben we ook de eerste subsidie-aanvragen voor de verwijdering van asbestdaken toegekend. We hebben hier tot eind 2022 € 600.000,- voor beschikbaar gesteld. U kunt subsidie tot een maximum bedrag van € 10.000,- krijgen. Het aanvragen van subsidie hebben we ondergebracht bij het Agem Energieloket. Voor vragen of het aanvragen van de subsidie neemt u contact met hen op via 0314-820 360.

Stand van zaken gratis adviesgesprek en tegemoetkoming in kosten voor buitengebied

Vanwege Covid-19 konden we de gratis adviesgesprekken nog niet organiseren. We treffen nu de voorbereidingen om deze op korte termijn toch te kunnen opstarten, rekening houdend met de beperkingen die op dit moment nog gelden. De eerste uitnodigingen hiervoor verwachten we eind mei te versturen (in eerdere berichten gaven we aan februari/maart). In dit gratis adviesgesprek kunt u zich ook laten voorlichten over de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming in het (verplichte) asbestinventarisatierapport en begeleiding van de asbestsanering.

Uitgebreide informatie op de website van de gemeente

Op onze website hebben we veel informatie over asbest verzameld. Ook kunt u hier lezen welke (financiële) ondersteuning de gemeente nog meer biedt bij het verwijderen van uw asbestdak. Daarnaast vindt u hier een praktisch stappenplan met duidelijke uitleg hoe u de asbestverwijdering aan moet pakken.

Let op!

de brieven aan eigenaren van een asbestdak in het buitengebied worden eind mei verstuurd. In deze brief wordt u uitgenodigd voor een gratis keukentafelgesprek. Eerder gaven we aan dat deze brief rond maart verstuurd zou worden.