Vergadering Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert op donderdag 11 maart 2021 om 19.30 uur digitaal.

Logo clientenraad

Agenda

  1. Opening
  2. Informatie uit de werkgroepen
  3. Professionalisering
  4. Vacatures CR
  5. Mededelingen
  6. Uitgaande en ingekomen post
  7. Vaststellen verslag 11 februari 2021
  8. Actielijst maart
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

Aanmelden voor online volgen vergadering

Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.