Welzijnsraad vergadert 7 april

De Welzijnsraad vergadert op woensdagavond 7 april 2021 digitaal.
In april wordt onder meer gesproken over de resultaten van het woonwensenonderzoek, het meedoen-arrangement sociaal domein en het inrichtingsplan ‘Samen aan het Stuur’. Daarnaast komen de algemene punten aan de orde.

U kunt onderwerpen melden

Wilt u over een onderwerp iets naar voren brengen, dan kan dat via e-mail: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Werkzaamheden van de Welzijnsraad

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.