Afsluiten spoorwegovergangen Ruurlo

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de 2 niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) bij de Loorsteeg en Reurinkweg in Ruurlo af te sluiten voor alle verkeer. Deze overwegen zijn alleen toegankelijk voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Het college heeft een afweging gemaakt tussen het belang van het openhouden van deze overwegen en het belang van de verkeersveiligheid en railveiligheid.

Oversteek aan de Loorsteeg

De niet beveiligde overweg bij de Loorsteeg

Ontwerp-besluit ter inzage

Het ontwerp-besluit ligt 6 weken ter inzage vanaf 13 mei 2021.Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. 

Indienen zienswijze

U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen.

Landelijk beleid om te beveiligen of op te heffen

De spoorlijn Zutphen-Winterswijk doorsnijdt diverse wegen in de gemeente Berkelland. De meeste spoorwegovergangen zijn beveiligd met spoorbomen.

Op de Reurinkweg en de Loorsteeg zijn nog onbeveiligde overwegen aanwezig. Passanten worden niet gewaarschuwd voor een naderende trein. De afgelopen jaren hebben er landelijk diverse (fatale) ongevallen plaatsgevonden op NABO’s zoals in Winterswijk en recentelijk nog in Zenderen. In het landelijk beleid van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is opgenomen om de bestaande onbewaakte overwegen te beveiligen of op te heffen. Prorail is de uitvoerende organisatie en overlegt met diverse wegbeheerders.