Gooi geen troep door het riool!

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) roept inwoners en bedrijven met klem op om geen schadelijke stoffen door het riool te spoelen. Chloor, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, medicijnen, meststoffen of hulpstoffen uit bedrijfsprocessen kunnen het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering verstoren. Ze doden de bacteriën die het afvalwater schoonmaken. Wees u daarom bewust van wat u met het afvalwater wegspoelt in uw huis, bedrijf of via de straatkolk.

Schadelijker dan u denkt

Alles wat we in de gootsteen of door de wc spoelen, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan u denkt. Vet stolt en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij u thuis, maar ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. 

Help de bacteriën

Al het afvalwater moet gezuiverd worden, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: onze rivieren en beken. Daarvoor heeft het waterschap meerdere Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In deze RWZI’s maken bacteriën het rioolwater zo schoon dat het zonder problemen weer geloosd kan worden in beken en rivieren. De bacteriën zijn echter gevoelig voor schadelijke stoffen die niet in het rioolwater thuishoren. Dus hoe minder chemische stoffen, hoe beter ze hun werk kunnen doen!
U kunt de bacteriën en daarmee onze waterzuivering dus een handje helpen, door bewuster met uw afvalwater om te gaan. Wat wel en niet in het riool kan, en wat u wel met uw afval kunt doen leest u op www.riool.info/wel-of-niet-in-het-riool

Vastgelopen schroef gemaal

Vastgelopen schroef van een gemaal door troep in het riool