Raadscommissies vergaderen

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 8 en 10 juni 2021. De raadscommissie Ruimte vergadert op 9 en 16 juni 2021. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen online plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 8 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Coronacrisis en maatregelen
 • Inrichtingsplan Samen aan het Stuur/Sociale Dienst Oost Achterhoek Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Werkleerbedrijf
 • Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020
 • Wijzigingen verordening Sociaal Domein gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk (Jeugdwet, WMO en Participatiewet)

Commissie Bestuur en Sociaal - donderdag 10 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Integraal Huisvestingsplan onderwijs project Sint Jozefschool in Rietmolen
 • Jaarstukken 2020 gemeente Berkelland
 • Meerjaren Perspectief grondexploitaties 2021

Commissie Ruimte - woensdag 9 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo op Walemaatweg 2 in Geesteren
 • Realiseren bouwkavels Brinkweg 2 Eibergen
 • Plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing

Commissie Ruimte - woensdag 16 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Reactie tegen mogelijke Noordtak door Achterhoek
 • Speelveldje Nachtegaalstraat

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken commissievergaderingen

Meer informatie over de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

Commissievergaderingen live via internet

U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?

 • Alle openbare raadsvergaderingen
 • Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
 • Alle openbare commissievergaderingen Ruimte