Schoon belonen boekt grootste vooruitgang

Elk jaar voert de gemeente in het najaar een meetronde uit om het zwerfafval te monitoren. We meten op 66 locaties, verdeeld over de woonkernen Beltrum, Borculo, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Neede, Rekken en Ruurlo. Daarnaast wordt gemeten op 18 locaties rondom scholen en verenigingen die deelnemen aan het project Schoon Belonen. Door te monitoren worden de effecten van de zwerfafval aanpak helder.

Wethouder Anjo Bosman: “Als gemeente wil je graag weten of je inzet op het gebied van zwerfafval werkt. Wordt onze gemeente écht schoner? Daarom monitoren we dat jaarlijks. En het resultaat mag er zijn! Ik ben dan ook ontzettend blij met al die inwoners, vrijwilligers, scholen en verenigingen die helpen om onze omgeving schoon te houden. En voor wie het nog niet weet: inwoners die mee willen helpen zwerfafval ruimen, voorzien we graag van een grijper, hesje en handschoenen om dat ook veilig te kunnen doen. Wij merken dat steeds meer inwoners de handige app van Helemaal Groen weten te gebruiken want alleen dit jaar is in Berkelland al zo’n 10.000 kilometer opgeschoond tijdens wandelingen van onze inwoners. 

Tijdens de meetrondes wordt gekeken naar de hoeveelheid zwerfafval in het groen en op verharding. Voor de centra streven we naar het kwaliteitsniveau Hoog en voor de overige gebieden naar het kwaliteitsniveau Basis. 

Conclusies van monitoring

Over het algemeen scoort de zwerfafvalsituatie in Berkelland een Basis tot Hoog kwaliteitsniveau. Tussen de verschillende woonkernen zijn er verschillen. Zo ligt er in de grote kernen meer zwerfafval dan elders in de gemeente. Meer mensen zorgt voor een hogere vervuilingsdruk.

De winkelcentra behalen in bijna de helft van de gevallen niet het afgesproken kwaliteitsniveau Hoog. Dit geldt vooral voor de hoeveelheid zwerfafval in het groen. De overige gebieden (straten en wijken) behalen wel het afgesproken kwaliteitsniveau Basis en scoren zelfs vaak hoger dan is afgesproken.

Het kwaliteitsniveau is ten opzichte van 2019 over het algemeen gelijk gebleven. Het aantal stuks zwerfafval in het groen vertoont een lichte stijging, dit in tegenstelling tot het aantal stuks zwerfafval op verharding dat juist daalt. 

Schoon Belonen boekt grootste vooruitgang

De deelnemers aan de pilot Schoon Belonen boeken de grootste vooruitgang. Op locaties rondom scholen en verenigingen is minder zwerfafval gemeten dan in 2019.

Collage zwerfafval 2

Leerlingen OBS de Voshaar in Haarlo in actie tijdens de landelijke Opschoondag in maart van dit jaar