Subsidieregeling Transformatiefonds Sport

Wegens het grote succes van de subsidieregeling ‘Transformatiefonds sport 2020’ is er door de gemeente Berkelland eenmalig extra budget beschikbaar gesteld van € 100.000,- Dit bedrag wordt ingezet om de 7 ingediende aanvragen van 2020 die op de wachtlijst staan in behandeling te nemen.

Daarnaast is er ruimte voor 7 nieuwe aanvragen van maximaal € 5.000,-. Sportverenigingen kunnen tussen 1 juni 2021 en 31 juli 2021 een aanvraag indienen via de E-dienst op www.gemeenteberkelland.nl.

Toekomstbestendigheid

Het doel van het transformatiefonds is sportverenigingen te helpen in de (door)ontwikkeling naar toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties. Met deze subsidieregeling wil de gemeente sportverenigingen stimuleren na te denken over de toekomst en helpen bredere samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

Subsidieaanvragen via de E-dienst

U kunt hiervoor de E-dienst invullen.