Welzijnsraad vergadert 12 mei digitaal

De Welzijnsraad vergadert woensdagavond 12 mei digitaal.

Onderwerpen in de vergadering

Er wordt onder meer gesproken over de resultaten van het woonwensenonderzoek en het meedoen-arrangement volwassenen sociaal domein. Daarnaast komen de algemene punten aan de orde.

Melden onderwerpen

Mocht u een bepaald onderwerp naar voren willen brengen, dan kan dat via e-mail: jvg.jokes@ziggo.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Wat doet de Welzijnsraad

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl