De Omgevingswet

Vanaf 2021 krijgen inwoners en initiatiefnemers te maken met de Omgevingswet. In die wet vind je straks alle regels die te maken hebben met bouwen, water, natuur, bodem, lucht, milieu, landschap, verkeer, veiligheid, gezondheid enzovoort. Ze worden overzichtelijk gebundeld in het digitale Omgevingsloket.

De belangrijkste doelen van de Omgevingswet zijn een gezonde, veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Niet door het strikt toepassen van regels, maar door het samen met inwoners en ondernemers mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen. Niet meer ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’.

Omgevingsvisie

2021 lijkt nog ver weg, maar er moet voor die tijd nog veel gebeuren. Voor de gemeente Berkelland is één van de belangrijkste stappen het maken van een Omgevingsvisie. Hierin schrijven we op hoe we willen dat Berkelland er in de toekomst uit ziet. Wat vinden we belangrijk? Welke ambities hebben wij? En wat zijn onze uitdagingen? Hoe denken we over zonneakkers en windmolens, over landschap en natuur, over bereikbaarheid en leefbaarheid? Deze vragen gaan we samen met inwoners beantwoorden.

We houden u via deze pagina, maar ook via andere communicatiemiddelen, op de hoogte van de stappen die we tot 2021 gaan zetten. In onderstaand filmpje geven we u vast een beeld van onze ambities.