Een melding doorgeven

Meldingen openbare ruimte

U kunt verschillende meldingen aan ons doorgeven, zoals:

  • losliggende stoeptegels
  • hondenpoep
  • storingen aan de riolering
  • straatverlichting
  • openbaar groen

Op de volgende pagina leest u hoe u een melding kunt doorgeven.

Bouw- en sloopmeldingen

Gaat u starten met bouwen of slopen? Geef direct een bouw- of sloopmelding door.