Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Beltrum, Deventer Kunstweg 1a, bouwen werktuigenberging

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7156NW 1 a
Publicatiedatum
05-08-2014
Einddatum
30-09-2014
Bekendmaking Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Bouwen werktuigenberging, verzonden op 23-7-2014, zaaknummer 74773.

Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

Procedure

Standaard procedure tekst.