Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Beltrum, Kempersweg 6, bouwen tweede bedrijfswoning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7156RC 6
Publicatiedatum
22-07-2014
Einddatum
02-09-2014
Bekendmaking Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Bouwen tweede bedrijfswoning, zaaknummer 68480.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 23 juli tot en met 2 september 2014 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Zienswijze
Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.

Procedure

Standaard procedure tekst.