Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ruurlo, Slootsdijk 13, bouwen ligboxenstal (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7261SB 13
Publicatiedatum
08-07-2014
Einddatum
22-07-2014
Bekendmaking Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Bouwen ligboxenstal (uitgebreide procedure), zaaknummer 65814

Inzage

Het plan/de aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 juli tot en met 22 juli 2014 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het plan/de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.

Procedure

Standaard procedure tekst.