Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Eibergen, Groenloseweg 42, oprichten opslagdepot voor aanleg nieuwe N18 (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7151HH 53
Publicatiedatum
16-05-2017
Einddatum
27-06-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Oprichten opslagdepot voor aanleg nieuwe N18 (uitgebreide procedure), zaaknummer 194852.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 17 mei tot en met 26 juni 2017 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.