Eibergen, Beeksingel 26, plaatsen dakkapel op woning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7151KD 26
Publicatiedatum
23-10-2018
Einddatum
04-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

plaatsen dakkapel op woning, verzonden 16 oktober 2018, zaaknummer 224969


Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.