Rekken, Huttendijk 1, gebruik als plattelandswoning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7157BN 1
Publicatiedatum
23-10-2018
Einddatum
04-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Gebruik als plattelandswoning, ontvangen op 11 oktober 2018, zaaknummer 216624.

Inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 oktober tot en met 4 december 2018 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de stukken ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.
 

Zienswijze
Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.