Rekken, Rode Slatweg nabij nr. 3, aanleggen onverhard pad in bos/ herstel sloot (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7157CL 3
Publicatiedatum
05-06-2018
Einddatum
17-07-2018
Kaart behorende bij: Rekken, Rode Slatweg nabij nr. 3, aanleggen onverhard pad in bos/ herstel sloot (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Aanleggen onverhard pad in bos/ herstel sloot (uitgebreide procedure), zaaknummer 176952.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 6 juni  tot en met 17 juli 2018 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.