Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel, ontwerpbestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie
  • Berkelland
Publicatiedatum
06-11-2019
Einddatum
18-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Op onze bedrijventerreinen is detailhandel niet toegestaan. Hiervan uitgezonderd zijn productiegebonden detailhandel, volumineuze (grootschalige) detailhandel en specifiek op het perceel bestemde detailhandel. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders bij besluit afwijken en ondergeschikte detailhandel, onder voorwaarden, toestaan. De ondergeschikte detailhandel moet dan minder dan 10% van de omzet bedragen. Wij willen dit wijzigen door ondergeschikte detailhandel rechtstreeks mogelijk te maken voor maximaal 20% van de bedrijfsvloeroppervlakte, met een maximum van 100 m².

Het bestemmingsplan "Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019" is hiervoor gemaakt. Dit bestemmingsplan is een zogenoemd 'parapluplan'. Het is een partiële herziening van meerdere bestemmingsplannen. Met dit parapluplan wordt een aantal bestemmingsplannen gelijktijdig herzien op één onderdeel. In dit geval het opnemen van ondergeschikte detailhandel binnen de bestemming "Bedrijventerrein".

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 7 november tot en met 18 december 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBKL20190008-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer C. Nieuwenhuis, telefoon 0545 – 250 250.

U kunt later alleen beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan als u op tijd zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.