Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Borculo, Jonkerspad 7, veranderen bedrijf

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7271LC 7
Publicatiedatum
28-05-2019
Einddatum
09-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Veranderen bedrijf, ontvangen op 16 mei 2019, zaaknummer 236010.

Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage van 29 mei tot en met 10 juli 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van 30 mei tot en met 10 juli 2019 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening
Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.