Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Eibergen, Hoondermaatsweg, realiseren zonnepark

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7151MM
Publicatiedatum
23-12-2019
Einddatum
03-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

realiseren zonnepark, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20190022-0010, zaaknummer 214901   

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 24 december 2019 tot en met 3 februari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

 

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.