Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Neede, Bergstraat 7-9a, ontwerpbestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7161EE 9 A
Publicatiedatum
23-04-2019
Einddatum
04-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Voor het perceel aan de Bergstraat 7 en 9a in Neede geldt het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011". In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor wonen. Bij de vaststelling van dat bestemmingsplan is de bestaande woning aan de Bergstraat 9a niet als zodanig opgenomen.

De gemeente wil dit herstellen. Door een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt de bestaande woning bestemd. Hiervoor heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan "Neede, Centrum 2011, herziening 2019-1 (Bergstraat 7-9a)" gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 24 april tot en met 4 juni 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen..nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPNDE20190006-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer C.D.A.M. Nieuwenhuis, telefoon 0545-250 250.

U kunt later alleen beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan als u op tijd zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.