Beltrum, Broedersweg 5, vervangen gebouw met 2 verblijfsobjecten met woonfunctie en werktuigenberging, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20200002-0100 (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7156RH 5
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Broedersweg 5, vervangen gebouw met 2 verblijfsobjecten met woonfunctie en werktuigenberging, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20200002-0100 (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Vervangen gebouw met 2 verblijfsobjecten met woonfunctie en werktuigenberging, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20200002-0100 (uitgebreide procedure), zaaknummer 13199

Inzage

Deze vergunningen liggen ter inzage van 24 september tot en met 5 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250. U kunt de vergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 25 september tot en met 5 november 2020 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank

Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.