Beltrum, Eibergseweg 11, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7156NR 11
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Eibergseweg 11, ontwerpwijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Eibergseweg 11 Beltrum geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2020-3 (Eibergseweg 11 Beltrum)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 15 oktober tot en met 25 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u deze, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545 – 250 250.
Deze publicatie, het ontwerpbesluit en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbesluit en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200012.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.W. Janssen, telefoon 0545-250 250.